Verejné obstarávanie

Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logo OZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2016

(Postup podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )


Výzva č. 7 - "Potraviny, pochutiny a ostatné výrobky"
Výzva č. 6 - "Pekárenské výrobky"
Výzva č. 5 - "Mlieko a mliečne výrobky"
Výzva č. 4 - "Mrazené potraviny"
Výzva č. 3 - "Mäsové výrobky"
Výzva č. 2 - "Ovocie, zelenina, zemiaky"Oznámenia za rok 2016

(Postup podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Rámcová dohoda č. 1/2017 - Ovocie a zelenina
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Cestoviny" - 4.3.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Potraviny, pochutiny a ostatné výrobky" - 4.3.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Pekárenské výrobky" - 1.3.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Mlieko a mliečne výrobky" - 1.3.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Mrazené potraviny" - 24.2.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Mäsové výrobky" - 24.2.2016
Oznámenie podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 - "Ovocie, zelenina, zemiaky" - 24.2.2016Verejné obstarávania minulých rokov


Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com