Podporili nás..

V roku 2023 nás podporili:


Mesto MichalovceMesto Michalovce nás podporilo sumou 300 € na nákup posteľnej bielizne pre Charitný dom prof. Hlaváča v Michalovciach. Ďakujeme.
ďakujeme


V predchádzajúcich rokoch nás podporili ..

Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com