logoOZ

Zverejnené zmluvy za rok 2024
Rámcová dohoda - KRIDLA s.r.o. - čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby a ostatný drogistický tovar
Kúpna zmluva - dodávka zemného plynu MAGNA Energia a.s.
Rámcová dohoda INMEDIA s.r.o. - mrazené mäso a mrazené výrobky
Rámcová dohoda TAURIS, a.s. - mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda Ing. Jána Ondo - chlieb a pekárenské výrobky
ESPIK Group s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze
Rámcová dohoda Ľubomír Maťaš - čerstvé ovocie a zelenina
Rámcová dohoda INMEDIA, s.r.o. - mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda TA-TRANS - základné potraviny
ESPIK Group s.r.o. - zber a odvoz odpadu
ESPIK Group s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služby zber a odvoz odpadu
BATIST Medical SK, s.r.o. - jednorazové rukaviceZverejnené zmluvy za rok 2023
Rámcová dohoda M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. - Čerstvé ovocie a zelenina
Kúpna zmluva MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. - dodávka zemného plynu
Kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. - cestoviny
Rámcová dohoda Krídla, s.r.o. - čistiace, dezinfekčné, hygienické potreby a ostatný drogistický tovar
Zmluva o dielo VKH, s.r.o. - Výmena plynového kotla
Rámcová dohoda Tauris, a.s. - mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda PPaC, a.s. - chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda INMEDIA, s.r.o. - mrazené mäso a mrazené výrobky
Rámcová dohoda INMEDIA, s.r.o. - základné potraviny
Rámcová dohoda INMEDIA, s.r.o. - mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda M.A.D.D. FRUIT s.r.o. - čerstvé ovocie a zelenina
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduZverejnené zmluvy na rok 2022
Rámcová dohoda BATIST MEDICAL SK, s.r.o. - Jednorázové rukavice
Zmluva o nájme 2022 - PSN
Zmluva o dielo - Novostavba práčovne (modulová stavba)
Rámcová dohoda č. Z20223016_Z Dodávka zemného plynu
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Kúpna Zmluva č. Z20225713_Z - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda - Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda - Viacvaječné cestoviny
Rámcová dohoda - Základné potraviny
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohoda - Základné potraviny
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda - Čerstvé ovocie a zelenina
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Čerstvé ovocie a zelenina
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduZverejnené zmluvy za rok 2021
Kúpno-predajná zmluva - automobil (Peugeot Boxer)
Rámcová dohoda - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Kúpna zmluva č. Z202117907_Z - Združená dodávka elektrickej energie
Zmluva o zabezpečení prania bielizne
Rámcová dohoda - Jednorázové rukavice
Zmluva o dielo - Oprava strechy
Kúpna zmluva - Zdvíhacie zariadenie
Kúpna zmluva - Polohovateľná posteľ
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda - Viacvaječné cestoviny
Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda - Čistiace a hygienické prostriedky
Rámcová dohoda - Základné potraviny
Dodatok č. 1 k - Rámcovej dohode - Základné potraviny
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda - Mrazené mäso a mrazené potraviny;
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Dohoda o ukončení rámcovej dohody - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduIdentifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com