logoOZ

Zverejnené zmluvy za rok 2021
Rámcová dohoda - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Kúpna zmluva č. Z202117907_Z - Združená dodávka elektrickej energie
Zmluva o zabezpečení prania bielizne
Rámcová dohoda - Jednorázové rukavice
Zmluva o dielo - Oprava strechy
Kúpna zmluva - Zdvíhacie zariadenie
Kúpna zmluva - Polohovateľná posteľ
Rámcová dohoda - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda - Viacvaječné cestoviny
Rámcová dohoda - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda - Čistiace a hygienické prostriedky
Rámcová dohoda - Základné potraviny
Dodatok č. 1 k - Rámcovej dohode - Základné potraviny
Rámcová dohoda - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda - Mrazené mäso a mrazené potraviny;
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Dohoda o ukončení rámcovej dohody - Mrazené mäso a mrazené potraviny
Rámcová dohoda - Ovocie a zelenina
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpaduIdentifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com