Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logo OZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2017

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Výzva č. 1/2018 - "Jednorázové ochranné rukavice"
Výzva č. 14 - "Unimobunka"
Výzva č. 13 - "Hygienická maľba"
Výzva č. 12 - "Kancelárske a výtvarné potreby"
Výzva č. 9 - "Cestoviny"
Výzva č. 8 - "Čistiace, hygienické a ostatné tovary"
Výzva č. 7 - "Jednorazové ochranné rukavice"
Výzva č. 6 - "Potraviny, pochutiny a ostatný tovar"
Výzva č. 5 - "Mlieko a mliečne výrobky"
Výzva č. 4 - "Mrazené potraviny"
Výzva č. 3 - "Mäso a mäsové výrobky"
Výzva č. 2 - "Chlieb a pekárenské výrobky"
Výzva č. 1 - "Ovocie a zelenina"Zmluvy VO za rok 2017

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Rámcová dohoda č. 1/2017 - Ovocie a zelenina
Rámcová dohoda č. 2/2017 - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda č. 3/2017 - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda č. 4/2017 - Mrazené potraviny
Rámcová dohoda č. 5/2017 - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda č. 6/2017 - Potraviny, pochutiny a ostatný tovar
Rámcová dohoda č. 7/2017 - Jednorázové ochranné rukavice
Rámcová dohoda č. 8/2017 - Čistiaci, dezinfekčný a ostatný tovar
Rámcová dohoda č. 9/2017 - Cestoviny
Rámcová dohoda č. 10/2017 - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda č. 11/2017 - Kamncelárske a výtvarné potreby
Zmluva o nepravidelnej autobusovej doprave
Zmluva o dielo - Hygienická maľbaVerejné obstarávania minulých rokov


Verejné obstarávanie za rok 2016
Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com