Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logoOZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2018

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Výzva č. 15 - "Kŕmne zmesi pre zvieratá"
Výzva č. 14 - "Potraviny pre diabetikov"
Výzva č. 13 - "Hygienická maľba"
Výzva č. 12 - "Oprava okien a strechy"
Výzva č. 11 - "Oprava kanalizačného potrubia"
Výzva č. 10 - "Plastová stena s oknami"
Výzva č. 9 - "Chlieb a pekárenské výrobky"
Výzva č. 7 - "Potraviny, pochutiny a ostatný tovar" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 6 - "Mäsové výrobky" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 5 - "Chladené a mrazené mäso" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 4 - "Mlieko a mliečne výrobky" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 3 - "Mrazené potraviny" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 2 - "Ovocie a zelenina" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 1 - "Jednorázové ochranné rukavice"Zmluvy VO za rok 2018

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)Verejné obstarávania minulých rokovVerejné obstarávanie za rok 2017
Verejné obstarávanie za rok 2016
Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com