Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logoOZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2020

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva č. 11 - "Pracovné oblečenie a obuv" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)

Výzva č. 9 - "Hygienická maľba"

Výzva č. 8 - "Cestoviny"

Výzva č. 7 - "Chlieb a pekárenské výrobky"

Výzva č. 6 - "Základné potraviny" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)

Výzva č. 5 - "Mlieko a mliečne výrobky" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)

Výzva č. 4 - "Mäso a mäsové výrobky" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)

Výzva č. 3 - "Mrazené potraviny"
Výzva č. 2 - "Ovocie a zelenina" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 1 - "Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)Zmluvy VO za rok 2020

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Zmluva o dodávke elektrickej energie
Zmluva o dielo - hydroizolácia výťahovej šachty
Zmluva o dielo - hygienická maľba
Kúpna Zmluva č. Z20206812_Z - Dodávka zemného plynu
Rámcová dohoda č. 9/2020 - Viacvaječné cestoviny
Rámcová dohoda č. 8/2020 - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová dohoda č. 7/2020 - Základné potraviny
Rámcová dohoda č. 6/2020 - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová dohoda č. 5/2020 - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová dohoda č. 4/2020 - Mrazené potraviny
Rámcová dohoda č. 3/2020 - Ovocie a zelenina
Rámcová dohoda č. 2/2020 - Čistiace a hygienické potreby a ostatný drogistický tovar
Rámcová dohoda č. 1/2020 - Jednorázové ochranné rukaviceObjednávky za rok 2020


Objednávka - Vitamín D
Objednávka - Umývačka riadu pre Charitný dom J. Machalu
Objednávka - Pracovné oblečenie a obuv
Objednávka - Dodávka a montáž hlasovej signalizácie požiaru
Objednávka - Sušička WhirlpoolSúhrnné správy za rok 2020

Súhrnné správy za I. kvartál 2020
Súhrnné správy za II. kvartál 2020
Súhrnné správy za III. kvartál 2020
Súhrnné správy za IV. kvartál 2020
Verejné obstarávania minulých rokovVerejné obstarávanie za rok 2019
Verejné obstarávanie za rok 2018
Verejné obstarávanie za rok 2017
Verejné obstarávanie za rok 2016
Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com