Verejné obstarávanie

podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


logoOZ

Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2019

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Výzva č. 11 - "Oprava vlhkých stien"
Výzva č. 10 - "Hygienická maľba"
Výzva č. 9 - "Chlieb a pekárenské výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 8 - "Cestoviny"
Výzva č. 7 - "Dodávka a montáž osobného výťahu"
Výzva č. 6 - "Základné potraviny"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 5 - "Mäso a mäsové výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 4 - "Mlieko a mliečne výrobky"(Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 3 - "Mrazené potraviny" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 2 - "Ovocie a zelenina" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)
Výzva č. 1 - "Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar" (Príloha č. 1 - Tabuľka na výpočet cenovej ponuky)Zmluvy VO za rok 2019

(Postup podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Zmluva o dielo - Oprava vlhkých stien
Kúpna zmluva č. Z201926081_Z - Združená dodávka elektrickej energie
Zmluva o dielo - Hygienická maľba
Rámcová dohoda č. Z201912153_Z - Dodávka zemného plynu
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2019 - Chlieb a pekárenské výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2019 - Viacvaječné cestoviny
Zmluva o dielo č. 2019-01-01
Rámcová kúpna zmluva č. 7/2019 - Základné potraviny
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2019 - Mäso a mäsové výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 5/2019 - Mlieko a mliečne výrobky
Rámcová kúpna zmluva č. 4/2019 - Mrazené potraviny
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2019 - Ovocie a zelenina
Rámcová kúpna zmluva č. 2/2019 - Čistiace a hygienické potreby, drogistický tovar
Rámcová dohoda č. 1/2019 - Ochranné pracovné rukaviceObjednávky za rok 2019

Objednávka - oprava výťahu
Objednávka - protipožiarne dvere II.
Objednávka - protipožiarne dvere I.
Objednávka - oprava strechy
Objednávka - kurz sociálnej rehabilitácie
Objednávka - oddychové kreslo pre seniorov
Objednávka - práčka Whirlpool 2
Objednávka - práčka Whirlpool 1
Objednávka - EPSSúhrnné správy za rok 2019

Súhrnné správy za I. kvartál 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy za II. kvartál 2019
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy za III. kvartál 2019
Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy za IV. kvartál 2019
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11Verejné obstarávania minulých rokovVerejné obstarávanie za rok 2018
Verejné obstarávanie za rok 2017
Verejné obstarávanie za rok 2016
Verejné obstarávanie za rok 2015
Verejné obstarávanie za rok 2014Identifikačné údaje organizácie:

Názov: Teresa Benedicta
Sídlo: Námestia Jána Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce
IČO: 31313680
DIČ: 2021510304
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Tel.: 056/643 35 09
E-mail: oz.teresa.benedicta@gmail.com